I Sambolagen (2003:376) står samtliga bestämmelser som angår samboförhållanden. Enligt sambolagen 1§ är man att klassas som sambo om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

När man bestämmer sig för att flytta ihop så är det viktigt att man förstår hur en separation går till. När man lever ihop i ett samboförhållande så klassas bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning som samboegendom. Om man separerar så görs en så kallad bodelning och all samboegendomen skall delas lika mellan de båda parterna. Detta innebär i praktiken att man kan bli av med stora belopp om man t.ex. själv har investerat i en gemensam lägenhet inför samboförhållandet, då denna lägenhet vid en skilsmässa kommer att betraktas som samboegendom och därmed delas lika mellan parterna.

För att undvika att en sån situation uppstår kan man skriva ett samboavtal. Det är ett avtal som undertecknas av båda parterna i ett samboförhållande och med hjälp av ett samboavtal kan man bestämma att viss egendom, t.ex. en lägenhet, inte ska klassas som samboegendom. Ett samboavtal kan skrivas när som helst, vi rekommenderar dock att man skriver ett samboavtal innan man flyttar ihop då det annars kan uppstå en situation när en av parterna inte vill skriva under.  

Nedan visas ett exempel på hur ett samboavtal kan se ut.

Härmed avtalar vi, Kalle Johansson (950113-5555) och Petra Petersson (930315-5545), att den soffa (Mio Friday) som Kalle Johansson (950113-5555) har införskaffat inte ska ingå vid en eventuell bodelning. Den kontorsstol (Kinnarps 6000) som Petra Petersson (950315-5545) har införskaffa skall inte heller ingå vid en eventuell bodelning.

Umeå den 5 maj 2017

Kalle Johansson                                                                Petra Petersson

Signatur                                                                             Signatur