När du flyttar hemifrån kommer väldigt mycket handla om din personliga ekonomi. Som ung är det ofta ont om pengar, speciellt om man studerar och måste hålla ner på utgifterna. För att få en bra och tydlig bild av sina utgifter och inkomster rekommenderar vi att man gör en så kallad budgetPå denna sida kommer vi alltså ge dig lite information om att ha en budget och även visa ett exempel!

En budget är en slags tabell där du ställer upp dina inkomster (de pengar du får in, ex lön, studiebidrag osv) jämfört med dina utgifter (pengarna du gör dig av med) för att på ett enkelt och organiserat sätt se hur mycket pengar man kan spendera på olika saker. Nedan visas ett exempel på en budget som skulle kunna spegla en students ekonomiska situation. I det här exemplet räknar vi på en heltidsstuderande person med studielån under en månadsperiod.

Med nedanstående budget kommer du inte leva något lyxliv, då man sällan har råd med det som student. Du kan dock klara dig ganska bra bara du håller igen på utgifterna i budgeten. Vi rekommenderar även att du gör en budget med ett visst utrymme för sparande. Det behöver inte vara särskilt mycket, men 100 kronor i månaden är ändå en bra början.

”Spara 1 krona varje dag från och med idag, fram till du går i pension. Om du är 20 år idag och går i pension vid 65 år åldern har du sparat 16 425 kronor. Då kan du fira in pensionslivet med en skön resa. Dubbelt upp varje dag och du har 32 850 kronor. Då kan du bjuda med en vän!” – Veckans spartips 3 mars 2017, @ungprivatekonomi på instagram.

Förklaringar för utgifterna med en stjärna (*) finns under exempelbudgeten.

Inkomst
Studiebidrag 2 848
Studielån 7 168
Summa inkomst 10 016
Utgifter
Bostad 3 900
Mat 2 100
Hemförsäkring 110
Personlig hygien* 450
Transport (kollektivtrafik) 440
Hemutrustning** 370
Medier och telefoni*** 900
Förbrukningsvaror**** 100
Fritid 650
Studiematerial 700
Övrigt 196
Summa utgifter 9 916
Sparande 100

Notera att detta bara är ett exempel på hur en budget kan se ut, utgifter kan variera mycket beroende på situation. Siffrorna vi använder kommer från egna och andras undersökningar och är enbart uppskattningar.

 

Personlig hygien avser t.ex. tvål, frisörbesök, tandvård osv.

** Hemutrustning är t.ex. möbler, datorer och TV. Vitvaror så som tvättmaskin och frys ingår dock ej.

*** Medier och telefoni avser kostnader för t.ex. fast telefoni, dagstidning och tv licens.

**** Förbrukningsvaror avser dagligvaror som används för skötsel av hemmet, exempelvis tvätt- och diskmedel och papper

Vi på ekonomiskframtid.se önskar dig lycka till med din budget!