Personliga beskrivningar finns under menyrubriken Om oss >Om EkonomiskFramtid >Personliga beskrivningar om grundarna.        

Även under Om oss >Om EkonomiskFramtid >Syfte och mottagare.

 

Ditt mejl kommer skickas direkt till ekonomisk.framtid@outlook.com ! Vi kommer svara så fort vi kan!