Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler reglerar handel av produkter och tjänster via internet och telefon (distans) samt handel med en säljaren som inte befinner sig i en affärslokal (avtal utanför affärslokal).

 

Ångerrätt

Om du som konsument handlar på distans eller utanför en affärslokal så har du alltid ångerrätt i 14 dagar. Detta går ej att avtala bort. Vissa företag erbjuder dock mer än 14 dagars ångerrätt, vilket är tillåtet då det förbättrar konsumenternas skydd. Konsumenten ska även få nödvändig information om dennes rättigheter i samband med köp på distans eller utanför en affärslokal.  

 

Ångerfristen, alltså tiden du har ångerrätt, är 14 dagar från och med det att du har mottagit varan. Om du har köpt en tjänst så  börjar ångerfristen från dagen då du har ingått ett avtal. Om säljaren inte har informerat dig om ångerrätten så har du ångerrätt i ett helt år, från och med att de första 14 dagarna har gått.

 

Om företaget bryter mot lagen  

Om du som konsument hamnar i en tvist med ett företag som du anser bryter mot lagen så kan du få hjälp av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag, utan kostnad. De allra flesta företag följer ARN:s rekommendationer vid tvister. Men om de beslutar att inte följa rekommendationen så kan man få tvisten prövad i en allmän domstol. Detta medför dock en uppläggningsavgift och man kan även få betala rättegångskostnader.