Samhällskunskap 1b: Att bygga en webbsida om ekonomi och juridik går väldigt bra ihop med kursplanen för samhällskunskap 1b. Källkritik, privatekonomi, konsumenträtt och presentationsteknik är exempel på områden som man ska bemöta inom samhällskunskapen. Samtliga områden är bra att använda när man skapar en hemsida likt vår. Att arbeta med Webbstjärnan ger därmed en bra möjlighet till att pröva dessa kunskaper på ett roligt och kreativt sätt.

Privatjuridik: Inom privatjuridiken arbetar vi mycket med de juridiska aspekterna angående att bli sambo, bodelning, konsumentkunskap och obeståndsrätt. Dessa områden tas upp i Webbstjärnan-projektet på ett intressant och givande sätt, med hjälp av bilder och lättläst text. Projektet har testat vår förmåga att tolka juridiska situationer utifrån olika perspektiv. Vi har även fått prova att göra juridiken mer lättförståelig för personer som saknar kunskap om t.ex. juridiska begrepp. Vi använder oss av våra privatjuridik-kunskaper i bl. a fliken som heter ”Att vara sambo”.

Företagsekonomi 1: Inom företagsekonomin arbetar vi t.ex. med budgetering, lån och sparande. Dessa ämnen är av stor betydelse när man ska sköta sin privatekonomi. Vi ger även mycket ekonomiska tips. Därmed är det en självklarhet för oss att vi ska beröra dessa områden på vår Webbstjärnan-hemsida. Vi har visat hur ekonomi fungerar i teorin med hjälp av text och i praktiken med hjälp av exempel. Detta skapar en bra, mångsidig och lättförståelig hemsida där många ekonomiska kunskaper testas. Privatekonomi i olika perspektiv berörs också i intervjuerna.