Att material är upphovsrättsskyddat innebär att det inte får användas eller kopieras utan skaparens tillstånd. Det kan t.ex. röra sig om bilder, musik eller text. När vi på ekonomiskframtid.se använder oss av material som kan vara skyddat av upphovsrättslagen så försäkrar vi oss alltid om att vi har rätt att bruka materialet.

De flesta av bilderna vi använder på vår hemsida är tagna av David Michael Whittley, en fotograf vars bilder vi har fått tillstånd att använda. Vi använder även bilder som är så kallade Creative Commons (pixabay)vilket innebär att man får använda sig utav bilderna, dock under vissa förutsättningar. I intervjuerna använder vi oss av bilder som den intervjuade har tagit själv, eller bilder vi har tagit på de. Bilderna på oss under personbeskrivningarna är tagna av Filippa Whittley och Ellen Johandahl.

Samtlig text på hemsidan är skrivna av oss på ekonomiskframtid.se och vi är väldigt noga med att inte plagiera andra skribenter. De undersökningar som finns på hemsidan är planerade och genomförda av oss själva, om inte annat anges för den specifika texten/undersökningen.