Att arbeta med Webbstjärnan har varit mycket lärorikt på flera sätt. Dels har alla i gruppen lärt sig mycket om ämnena vi har berört i vår text. Vi har även fått en bättre insyn i vår personliga ekonomi, då det har varit nödvändigt under arbetets gång. Men det kanske viktigaste är att vi har blivit betydligt bättre på att arbeta i grupp, fördela arbete och ta ansvar. Kunskapen om hur man sköter sin ekonomi och förmågan att arbeta i grupp är betydelsefulla livet ut och vi anser därför att Webbstjärnan-projektet har givit oss viktiga erfarenheter för framtiden.